Nime Karoliine nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Karoliine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karoliine 248 naisel. Karoliine on populaarsuselt 493. naisenimi.

Vanim Karoliine on vanuserühmas 35–39, noorim vanuserühmas 0–4.

Karoliine on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Karoliine vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,27.

Kõige rohkem on eesnimega Karoliine sündinuid augustis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Karoliine Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,22.