Nime Karolin nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Karolin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karolin 637 naisel. Karolin on populaarsuselt 276. naisenimi.

Vanim Karolin on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Karolin on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Karolin vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,06.

Kõige rohkem on eesnimega Karolin sündinuid oktoobris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Karolin Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,85.