Nime Karolin nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Karolin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karolin 639 naisel. Karolin on populaarsuselt 275. naisenimi.

Vanim Karolin on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Karolin on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Karolin vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,53.

Kõige rohkem on eesnimega Karolin sündinuid oktoobris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Karolin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,85.