Nime Kaspar nimepäev on 20. oktoober.

Eesnime Kaspar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaspar 2411 mehel. Kaspar on populaarsuselt 65. mehenimi.

Vanim Kaspar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaspar on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaspar vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,09.

Kõige rohkem on eesnimega Kaspar sündinuid mais, kokku 242.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaspar Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,35.