Nime Kaspar nimepäev on 20. oktoober.

Eesnime Kaspar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaspar 2384 mehel. Kaspar on populaarsuselt 64. mehenimi.

Vanim Kaspar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaspar on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaspar vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,89.

Kõige rohkem on eesnimega Kaspar sündinuid mais, kokku 240.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaspar Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,29.