Nime Kasper nimepäev on 20. oktoober.

Eesnime Kasper statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kasper 219 mehel. Kasper on populaarsuselt 459. mehenimi.

Vanim Kasper on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kasper on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Kasper vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,21.

Kõige rohkem on eesnimega Kasper sündinuid oktoobris, kokku 29.