Nime Kasper nimepäev on 20. oktoober.

Eesnime Kasper statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kasper 215 mehel. Kasper on populaarsuselt 459. mehenimi.

Vanim Kasper on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kasper on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Kasper vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,30.

Kõige rohkem on eesnimega Kasper sündinuid oktoobris, kokku 29.