Nime Katariina nimepäev on 25. november.

Eesnime Katariina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katariina 330 naisel. Katariina on populaarsuselt 417. naisenimi.

Vanim Katariina on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Katariina on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Katariina vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,22.

Kõige rohkem on eesnimega Katariina sündinuid aprillis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Katariina Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,07.