Nime Kati nimepäev on 25. november.

Eesnime Kati statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kati 1237 naisel. Kati on populaarsuselt 152. naisenimi.

Vanim Kati on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kati on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Kati vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,12.

Kõige rohkem on eesnimega Kati sündinuid märtsis, kokku 129.

Kõige populaarsem on eesnimi Kati Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,14.