Nime Kati nimepäev on 25. november.

Eesnime Kati statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kati 1239 naisel. Kati on populaarsuselt 154. naisenimi.

Vanim Kati on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kati on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Kati vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,42.

Kõige rohkem on eesnimega Kati sündinuid märtsis, kokku 129.

Kõige populaarsem on eesnimi Kati Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,91.