Nime Katre nimepäev on 25. november.

Eesnime Katre statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katre 660 naisel. Katre on populaarsuselt 267. naisenimi.

Vanim Katre on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Katre on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Katre vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,09.

Kõige rohkem on eesnimega Katre sündinuid novembris, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Katre Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.