Nime Katre nimepäev on 25. november.

Eesnime Katre statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katre 659 naisel. Katre on populaarsuselt 269. naisenimi.

Vanim Katre on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Katre on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Katre vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,97.

Kõige rohkem on eesnimega Katre sündinuid novembris, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Katre Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,34.