Nime Katri nimepäev on 25. november.

Eesnime Katri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katri 509 naisel. Katri on populaarsuselt 321. naisenimi.

Vanim Katri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Katri on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Katri vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,23.

Kõige rohkem on eesnimega Katri sündinuid novembris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Katri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,75.