Nime Katri nimepäev on 25. november.

Eesnime Katri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katri 509 naisel. Katri on populaarsuselt 325. naisenimi.

Vanim Katri on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Katri on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Katri vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,29.

Kõige rohkem on eesnimega Katri sündinuid novembris, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Katri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,68.