Nime Katrin nimepäev on 25. november.

Eesnime Katrin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katrin 5283 naisel. Katrin on populaarsuselt 12. naisenimi.

Vanim Katrin on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Katrin on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Katrin vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 97,40.

Kõige rohkem on eesnimega Katrin sündinuid novembris, kokku 498.

Kõige populaarsem on eesnimi Katrin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 45,33.