Nime Katrin nimepäev on 25. november.

Eesnime Katrin statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Katrin 5320 naisel. Katrin on populaarsuselt 13. naisenimi.

Vanim Katrin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Katrin on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Katrin vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 94,24.

Kõige rohkem on eesnimega Katrin sündinuid novembris, kokku 500.

Kõige populaarsem on eesnimi Katrin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 47,85.