Nime Kaupo nimepäev on 20. september.

Eesnime Kaupo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaupo 884 mehel. Kaupo on populaarsuselt 186. mehenimi.

Vanim Kaupo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaupo on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,72.

Kõige rohkem on eesnimega Kaupo sündinuid oktoobris, kokku 85.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,47.