Nime Kaupo nimepäev on 20. september.

Eesnime Kaupo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaupo 878 mehel. Kaupo on populaarsuselt 184. mehenimi.

Vanim Kaupo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaupo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,35.

Kõige rohkem on eesnimega Kaupo sündinuid oktoobris, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaupo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.