Nime Kaur nimepäev on 30. september.

Eesnime Kaur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaur 836 mehel. Kaur on populaarsuselt 197. mehenimi.

Vanim Kaur on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaur on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaur vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,26.

Kõige rohkem on eesnimega Kaur sündinuid märtsis, kokku 91.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaur Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,27.