Nime Kaur nimepäev on 30. september.

Eesnime Kaur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaur 829 mehel. Kaur on populaarsuselt 201. mehenimi.

Vanim Kaur on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaur on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaur vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,95.

Kõige rohkem on eesnimega Kaur sündinuid märtsis, kokku 91.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaur Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,28.