Nime Kauri nimepäev on 30. september.

Eesnime Kauri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kauri 222 mehel. Kauri on populaarsuselt 454. mehenimi.

Vanim Kauri on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Kauri on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Kauri vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,76.

Kõige rohkem on eesnimega Kauri sündinuid mais, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Kauri Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,47.