Nime Kelli nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Kelli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kelli 454 naisel. Kelli on populaarsuselt 351. naisenimi.

Vanim Kelli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kelli on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kelli vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,89.

Kõige rohkem on eesnimega Kelli sündinuid märtsis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Kelli Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,74.