Nime Kelli nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Kelli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kelli 450 naisel. Kelli on populaarsuselt 353. naisenimi.

Vanim Kelli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kelli on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Kelli vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,99.

Kõige rohkem on eesnimega Kelli sündinuid märtsis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Kelli Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,36.