Nime Kenno nimepäev on 17. juuni.

Eesnime Kenno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kenno 154 mehel. Kenno on populaarsuselt 552. mehenimi.

Vanim Kenno on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Kenno on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Kenno vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,16.

Kõige rohkem on eesnimega Kenno sündinuid detsembris, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Kenno Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.