Nime Kenno nimepäev on 17. juuni.

Eesnime Kenno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kenno 153 mehel. Kenno on populaarsuselt 545. mehenimi.

Vanim Kenno on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Kenno on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kenno vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,41.

Kõige rohkem on eesnimega Kenno sündinuid detsembris, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Kenno Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,86.