Nime Kerli nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kerli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kerli alla viiel mehel ja 1521 naisel. Kerli on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 116. naisenimi.

Vanim Kerli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Kerli on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Kerli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,50.

Kõige rohkem on eesnimega Kerli sündinuid märtsis, kokku 147.

Kõige populaarsem on eesnimi Kerli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,31.