Nime Kerli nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kerli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kerli alla viiel mehel ja 1521 naisel. Kerli on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 119. naisenimi.

Vanim Kerli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Kerli on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Kerli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,91.

Kõige rohkem on eesnimega Kerli sündinuid märtsis, kokku 147.

Kõige populaarsem on eesnimi Kerli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,55.