Nime Kermo nimepäev on 30. juuli.

Eesnime Kermo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kermo 626 mehel. Kermo on populaarsuselt 249. mehenimi.

Vanim Kermo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kermo on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Kermo vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,52.

Kõige rohkem on eesnimega Kermo sündinuid juunis, kokku 62.

Kõige populaarsem on eesnimi Kermo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,37.