Nime Kermo nimepäev on 30. juuli.

Eesnime Kermo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kermo 627 mehel. Kermo on populaarsuselt 252. mehenimi.

Vanim Kermo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kermo on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Kermo vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,38.

Kõige rohkem on eesnimega Kermo sündinuid mais, kokku 62.

Kõige populaarsem on eesnimi Kermo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,78.