Nime Kersti nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kersti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kersti 2658 naisel. Kersti on populaarsuselt 52. naisenimi.

Vanim Kersti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kersti on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Kersti vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,91.

Kõige rohkem on eesnimega Kersti sündinuid aprillis, kokku 271.

Kõige populaarsem on eesnimi Kersti Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,97.