Nime Kersti nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kersti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kersti 2668 naisel. Kersti on populaarsuselt 52. naisenimi.

Vanim Kersti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kersti on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Kersti vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,97.

Kõige rohkem on eesnimega Kersti sündinuid aprillis, kokku 275.

Kõige populaarsem on eesnimi Kersti Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,49.