Nime Kerstin nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kerstin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kerstin 258 naisel. Kerstin on populaarsuselt 468. naisenimi.

Vanim Kerstin on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kerstin on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Kerstin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,90.

Kõige rohkem on eesnimega Kerstin sündinuid oktoobris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Kerstin Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,17.