Eesnime Kert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kert 1033 mehel ja 10 naisel. Kert on populaarsuselt 160. mehenimi ja 2808. naisenimi.

Vanim Kert on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kert on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Kert vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,11.

Kõige rohkem on eesnimega Kert sündinuid juunis, kokku 115.

Kõige populaarsem on eesnimi Kert Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,55.