Eesnime Kert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kert 1037 mehel ja 10 naisel. Kert on populaarsuselt 164. mehenimi ja 2835. naisenimi.

Vanim Kert on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kert on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Kert vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,18.

Kõige rohkem on eesnimega Kert sündinuid juunis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Kert Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,41.