Nime Kertu nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kertu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kertu 1283 naisel. Kertu on populaarsuselt 148. naisenimi.

Vanim Kertu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kertu on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Kertu vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,65.

Kõige rohkem on eesnimega Kertu sündinuid mais, kokku 142.

Kõige populaarsem on eesnimi Kertu Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,41.