Nime Kertu nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kertu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kertu 1287 naisel. Kertu on populaarsuselt 148. naisenimi.

Vanim Kertu on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kertu on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Kertu vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kertu sündinuid mais, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Kertu Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,52.