Nime Kiira nimepäev on 7. november.

Eesnime Kiira statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kiira 209 naisel. Kiira on populaarsuselt 536. naisenimi.

Vanim Kiira on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kiira on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Kiira vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,86.

Kõige rohkem on eesnimega Kiira sündinuid märtsis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Kiira Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,50.