Nime Kiira nimepäev on 7. november.

Eesnime Kiira statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kiira 205 naisel. Kiira on populaarsuselt 550. naisenimi.

Vanim Kiira on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kiira on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Kiira vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,88.

Kõige rohkem on eesnimega Kiira sündinuid märtsis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Kiira Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,53.