Nime Killu nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Killu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Killu 66 naisel. Killu on populaarsuselt 1015. naisenimi.

Vanim Killu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Killu on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Killu vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,09.

Kõige rohkem on eesnimega Killu sündinuid jaanuaris, kokku 8.