Nime Killu nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Killu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Killu 66 naisel. Killu on populaarsuselt 1019. naisenimi.

Vanim Killu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Killu on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Killu vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,14.

Kõige rohkem on eesnimega Killu sündinuid jaanuaris, kokku 8.