Nime Kimmo nimepäev on 29. märts.

Eesnime Kimmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kimmo 47 mehel. Kimmo on populaarsuselt 988. mehenimi.

Vanim Kimmo on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Kimmo on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Kimmo vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,88.

Kõige rohkem on eesnimega Kimmo sündinuid märtsis, kokku 7.