Nime Kimmo nimepäev on 29. märts.

Eesnime Kimmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kimmo 48 mehel. Kimmo on populaarsuselt 982. mehenimi.

Vanim Kimmo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kimmo on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Kimmo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,83.

Kõige rohkem on eesnimega Kimmo sündinuid märtsis, kokku 7.