Nime Kirke nimepäev on 7. november.

Eesnime Kirke statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kirke 694 naisel. Kirke on populaarsuselt 254. naisenimi.

Vanim Kirke on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kirke on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Kirke vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,45.

Kõige rohkem on eesnimega Kirke sündinuid mais, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Kirke Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,23.