Nime Kirke nimepäev on 7. november.

Eesnime Kirke statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kirke 680 naisel. Kirke on populaarsuselt 259. naisenimi.

Vanim Kirke on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kirke on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Kirke vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,32.

Kõige rohkem on eesnimega Kirke sündinuid mais, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Kirke Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,94.