Nime Kirsti nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kirsti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kirsti 271 naisel. Kirsti on populaarsuselt 457. naisenimi.

Vanim Kirsti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kirsti on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Kirsti vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,95.

Kõige rohkem on eesnimega Kirsti sündinuid mais, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Kirsti Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,05.