Nime Klaara nimepäev on 12. august.

Eesnime Klaara statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaara 82 naisel. Klaara on populaarsuselt 899. naisenimi.

Vanim Klaara on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaara on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,02.

Kõige rohkem on eesnimega Klaara sündinuid juulis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Klaara Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,05.