Nime Klaara nimepäev on 12. august.

Eesnime Klaara statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaara 81 naisel. Klaara on populaarsuselt 906. naisenimi.

Vanim Klaara on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaara on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,15.

Kõige rohkem on eesnimega Klaara sündinuid juulis, kokku 11.