Nime Klaudia nimepäev on 27. mai.

Eesnime Klaudia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaudia 71 naisel. Klaudia on populaarsuselt 974. naisenimi.

Vanim Klaudia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaudia on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaudia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,29.

Kõige rohkem on eesnimega Klaudia sündinuid jaanuaris, kokku 10.