Nime Klaudia nimepäev on 27. mai.

Eesnime Klaudia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaudia 68 naisel. Klaudia on populaarsuselt 996. naisenimi.

Vanim Klaudia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaudia on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaudia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,41.

Kõige rohkem on eesnimega Klaudia sündinuid jaanuaris, kokku 10.