Nime Klaus nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Klaus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaus 112 mehel. Klaus on populaarsuselt 641. mehenimi.

Vanim Klaus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaus on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaus vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,15.

Kõige rohkem on eesnimega Klaus sündinuid juunis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Klaus Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,03.