Nime Klaus nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Klaus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Klaus 117 mehel. Klaus on populaarsuselt 632. mehenimi.

Vanim Klaus on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Klaus on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Klaus vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,45.

Kõige rohkem on eesnimega Klaus sündinuid juunis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Klaus Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,04.