Nime Koidu nimepäev on 7. juuli.

Eesnime Koidu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Koidu alla viiel mehel ja 328 naisel. Koidu on populaarsuselt 5308. mehenimi ja 418. naisenimi.

Vanim Koidu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Koidu on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Koidu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,47.

Kõige rohkem on eesnimega Koidu sündinuid detsembris, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Koidu Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,43.