Nime Koidu nimepäev on 7. juuli.

Eesnime Koidu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Koidu alla viiel mehel ja 340 naisel. Koidu on populaarsuselt 4269. mehenimi ja 410. naisenimi.

Vanim Koidu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Koidu on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Koidu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,27.

Kõige rohkem on eesnimega Koidu sündinuid detsembris, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Koidu Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,73.