Nime Koidula nimepäev on 7. juuli.

Eesnime Koidula statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Koidula 195 naisel. Koidula on populaarsuselt 558. naisenimi.

Vanim Koidula on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Koidula on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Koidula vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,48.

Kõige rohkem on eesnimega Koidula sündinuid mais, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Koidula Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,21.