Nime Koit nimepäev on 25. september.

Eesnime Koit statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Koit 524 mehel. Koit on populaarsuselt 280. mehenimi.

Vanim Koit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Koit on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Koit vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,43.

Kõige rohkem on eesnimega Koit sündinuid märtsis, kokku 54.

Kõige populaarsem on eesnimi Koit Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,87.