Nime Konstantin nimepäev on 21. mai.

Eesnime Konstantin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Konstantin 2203 mehel. Konstantin on populaarsuselt 78. mehenimi.

Vanim Konstantin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Konstantin on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Konstantin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,58.

Kõige rohkem on eesnimega Konstantin sündinuid märtsis, kokku 224.

Kõige populaarsem on eesnimi Konstantin Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,34.