Nime Konstantin nimepäev on 21. mai.

Eesnime Konstantin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Konstantin 2207 mehel. Konstantin on populaarsuselt 79. mehenimi.

Vanim Konstantin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Konstantin on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Konstantin vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,32.

Kõige rohkem on eesnimega Konstantin sündinuid märtsis, kokku 227.

Kõige populaarsem on eesnimi Konstantin Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,32.