Nime Kreet nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Kreet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kreet 27 naisel. Kreet on populaarsuselt 1579. naisenimi.

Vanim Kreet on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kreet on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Kreet vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,60.