Nime Krista nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Krista statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Krista 1787 naisel. Krista on populaarsuselt 94. naisenimi.

Vanim Krista on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Krista on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Krista vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,66.

Kõige rohkem on eesnimega Krista sündinuid aprillis, kokku 172.

Kõige populaarsem on eesnimi Krista Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,56.