Nime Krista nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Krista statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Krista 1802 naisel. Krista on populaarsuselt 95. naisenimi.

Vanim Krista on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Krista on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Krista vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,08.

Kõige rohkem on eesnimega Krista sündinuid aprillis, kokku 176.

Kõige populaarsem on eesnimi Krista Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.