Nime Kristel nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristel alla viiel mehel ja 2410 naisel. Kristel on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 61. naisenimi.

Vanim Kristel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristel on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristel vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,24.

Kõige rohkem on eesnimega Kristel sündinuid märtsis, kokku 237.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,86.