Nime Kristel nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristel alla viiel mehel ja 2405 naisel. Kristel on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 62. naisenimi.

Vanim Kristel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristel on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristel vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kristel sündinuid märtsis, kokku 234.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,97.