Nime Krister nimepäev on 13. november.

Eesnime Krister statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Krister 189 mehel ja alla viiel naisel. Krister on populaarsuselt 499. mehenimi ja 6093. naisenimi.

Vanim Krister on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Krister on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Krister vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,81.

Kõige rohkem on eesnimega Krister sündinuid aprillis, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Krister Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.