Nime Krister nimepäev on 13. november.

Eesnime Krister statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Krister 187 mehel ja alla viiel naisel. Krister on populaarsuselt 497. mehenimi ja 6007. naisenimi.

Vanim Krister on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Krister on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Krister vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,31.

Kõige rohkem on eesnimega Krister sündinuid aprillis, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Krister Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.