Nime Kristi nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristi statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristi 3239 naisel. Kristi on populaarsuselt 36. naisenimi.

Vanim Kristi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristi on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,40.

Kõige rohkem on eesnimega Kristi sündinuid detsembris, kokku 298.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristi Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,12.