Nime Kristiina nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristiina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristiina 2861 naisel. Kristiina on populaarsuselt 45. naisenimi.

Vanim Kristiina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristiina on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristiina vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,63.

Kõige rohkem on eesnimega Kristiina sündinuid jaanuaris, kokku 282.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristiina Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,67.