Nime Kristin nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristin alla viiel mehel ja 952 naisel. Kristin on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 201. naisenimi.

Vanim Kristin on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristin on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristin vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,92.

Kõige rohkem on eesnimega Kristin sündinuid juulis, kokku 93.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,30.