Nime Kristina nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristina 4126 naisel. Kristina on populaarsuselt 21. naisenimi.

Vanim Kristina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristina on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristina vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,62.

Kõige rohkem on eesnimega Kristina sündinuid juulis, kokku 387.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,08.