Nime Kristina nimepäev on 24. juuli.

Eesnime Kristina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristina 4271 naisel. Kristina on populaarsuselt 19. naisenimi.

Vanim Kristina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristina on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristina vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,44.

Kõige rohkem on eesnimega Kristina sündinuid juulis, kokku 400.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,94.