Nime Kristjan nimepäev on 13. november.

Eesnime Kristjan statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristjan 4485 mehel. Kristjan on populaarsuselt 16. mehenimi.

Vanim Kristjan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristjan on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 79,86.

Kõige rohkem on eesnimega Kristjan sündinuid augustis, kokku 429.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,42.