Nime Kristjan nimepäev on 13. november.

Eesnime Kristjan statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristjan 4483 mehel. Kristjan on populaarsuselt 16. mehenimi.

Vanim Kristjan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristjan on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 76,56.

Kõige rohkem on eesnimega Kristjan sündinuid augustis, kokku 429.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,88.