Nime Kristjan nimepäev on 13. november.

Eesnime Kristjan statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kristjan 4459 mehel. Kristjan on populaarsuselt 16. mehenimi.

Vanim Kristjan on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kristjan on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,86.

Kõige rohkem on eesnimega Kristjan sündinuid augustis, kokku 425.

Kõige populaarsem on eesnimi Kristjan Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,50.