Nime Kuido nimepäev on 15. juuni.

Eesnime Kuido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kuido 210 mehel. Kuido on populaarsuselt 470. mehenimi.

Vanim Kuido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kuido on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Kuido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,81.

Kõige rohkem on eesnimega Kuido sündinuid jaanuaris, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Kuido Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,39.