Nime Kuldar nimepäev on 16. august.

Eesnime Kuldar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kuldar 499 mehel. Kuldar on populaarsuselt 284. mehenimi.

Vanim Kuldar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kuldar on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Kuldar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,93.

Kõige rohkem on eesnimega Kuldar sündinuid aprillis, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Kuldar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,66.