Nime Kulla nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Kulla statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kulla 84 naisel. Kulla on populaarsuselt 885. naisenimi.

Vanim Kulla on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kulla on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Kulla vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Kulla sündinuid novembris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Kulla Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.