Nime Kullar nimepäev on 16. august.

Eesnime Kullar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kullar 32 mehel. Kullar on populaarsuselt 1175. mehenimi.

Vanim Kullar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 20–24.

Kullar on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Kullar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,76.

Kõige rohkem on eesnimega Kullar sündinuid märtsis, kokku 7.