Nime Kullar nimepäev on 16. august.

Eesnime Kullar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kullar 32 mehel. Kullar on populaarsuselt 1188. mehenimi.

Vanim Kullar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 20–24.

Kullar on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Kullar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.

Kõige rohkem on eesnimega Kullar sündinuid märtsis, kokku 7.