Nime Kulno nimepäev on 15. september.

Eesnime Kulno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kulno 61 mehel. Kulno on populaarsuselt 863. mehenimi.

Vanim Kulno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Kulno on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kulno vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,56.

Kõige rohkem on eesnimega Kulno sündinuid märtsis, kokku 9.