Nime Kulno nimepäev on 15. september.

Eesnime Kulno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kulno 60 mehel. Kulno on populaarsuselt 873. mehenimi.

Vanim Kulno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Kulno on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Kulno vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,38.

Kõige rohkem on eesnimega Kulno sündinuid märtsis, kokku 9.