Nime Kunnar nimepäev on 8. jaanuar.

Eesnime Kunnar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kunnar 149 mehel. Kunnar on populaarsuselt 565. mehenimi.

Vanim Kunnar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Kunnar on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Kunnar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,09.

Kõige rohkem on eesnimega Kunnar sündinuid septembris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Kunnar Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.