Nime Kunnar nimepäev on 8. jaanuar.

Eesnime Kunnar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kunnar 152 mehel. Kunnar on populaarsuselt 549. mehenimi.

Vanim Kunnar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Kunnar on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Kunnar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,12.

Kõige rohkem on eesnimega Kunnar sündinuid septembris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Kunnar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,29.