Nime Kuno nimepäev on 12. november.

Eesnime Kuno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kuno 189 mehel. Kuno on populaarsuselt 496. mehenimi.

Vanim Kuno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kuno on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Kuno vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,78.

Kõige rohkem on eesnimega Kuno sündinuid detsembris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Kuno Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,94.