Nime Kuno nimepäev on 12. november.

Eesnime Kuno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kuno 188 mehel. Kuno on populaarsuselt 501. mehenimi.

Vanim Kuno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kuno on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kuno vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,41.

Kõige rohkem on eesnimega Kuno sündinuid märtsis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Kuno Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,98.