Nime Kurmo nimepäev on 15. september.

Eesnime Kurmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kurmo 25 mehel. Kurmo on populaarsuselt 1372. mehenimi.

Vanim Kurmo on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 10–14.

Kurmo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Kurmo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,46.