Nime Kustas nimepäev on 28. august.

Eesnime Kustas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kustas 37 mehel. Kustas on populaarsuselt 1100. mehenimi.

Vanim Kustas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kustas on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kustas vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,72.

Kõige rohkem on eesnimega Kustas sündinuid augustis, kokku 5.