Nime Kustas nimepäev on 28. august.

Eesnime Kustas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kustas 39 mehel. Kustas on populaarsuselt 1071. mehenimi.

Vanim Kustas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kustas on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Kustas vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kustas sündinuid oktoobris, kokku 6.